biblsokol.org.pl

Zobacz film o mieście

Polecamy

Sokołowska Rodzina 3+

Wielki Gościniec Litewski

fotografika-kurc.waw.pl

http://businessnow.pl/1735,samorzady-przyjazne-biznesowi-2013-3.html

Kultura

BCDS na podium w Łosicach »

25 kwietnia 2015 w Łosicach odbył się XII Otwarty Turniej Tańca Nowoczesnego, w którym więli udział tancerze Black Code Dance Studio. Sokołowska ekipa wystartowała w kategorii show

Oświata

Zuchowe Święto Flagi »

2 maja w dniu Święta Flagi Rzeczpospolitej Polskiej swoją "małą" służbę pełniły zuszki z 13 GZ Mali Odkrywcy z Miejskiego Przedszkola nr 4 LEŚNA KRAINA wspólnie z zuchami Hufca ZHP Sokołó Podlaski im. Janusza Korczaka: 3 GZ Dzielne Plastusie i 4 GZ Leśna Rodzina.

...

Rada Miejska

Absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej »

28 kwietnia odbyła się V Sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Sokołowska Rodzina 3+

Ankieta podsumowująca realizację programu »

W związku z wprowadzeniem we wrześniu 2013 roku Programu „Sokołowska Rodzina 3+” Miasto Sokołów Podlaski podsumowuje realizację programu poprzez m.in. poznanie opinii uczestników na temat jego funkcjonowania. 

...

Wybory Prezydenta RP

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego »

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm) zawiadamiam, że spis wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. udostępniony jest do wglądu w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski ul. Wolności 21, w dniach: 20 kwietnia 2015 r. - 4 maja 2015 r. w godz. 8.00-16.00.

...

Środowisko i gospodarka komunalna

Spektakl „Afera Leśna” »

W związku z obchodami Światowego Dnia Ziemi w Sokołowie Podlaskim odbył się spektakl o charakterze edukacyjnym, uczący dzieci szacunku wobec przyrody i innych osób.

Projekty

Projekt „Moja Przyszłość” »

Od września 2014r. do czerwca 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego oraz Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Sokołowie Podlaskim odbywają się zajęcia pozalekcyjne z podziałem na bloki tematyczne (zajęcia z nauki języka obcego; zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych; zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym) w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"". 

Ogłoszenia

Zaproszenie na konferencję »

Marszałek Województwa Mazowieckiego i Bank Polska Kasa Opieki SA mają zaszczyt zaprosić na konferencję poświęconą V edycji „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2014”.

Sokołowianie

Powstanie styczniowe i Żołnierze Wyklęci w eseju Grzegorza Wąsowskiego »

W styczniu na łamach portalu wPolityce.pl ukazał się tekst p. Grzegorza Wąsowskiego "Krótka refleksja o paralelności na marginesie tekstu prof. A. Nowaka o Powstaniu Styczniowym, czyli rzecz o "uziemionych" politrukach i dzielnych kowalach".

Znajdź nas na Facebooku